Drs. ing. M.A.B.M. (Martijn) Folker Consultant

Vanaf het begin van mijn werkzame leven heb ik me bezig gehouden met beheersing in de breedste zin van het woord. In eerste instantie lag de nadruk daarbij vooral op beheersing van kwaliteit, processen en managementsystemen; later kwamen daar beheersing op risicomanagement en projectmanagement bij.

Vanuit de ervaring van verschillende functies bij internationaal opererende organisaties en kennis uit de verschillende opleidingen ben ik vanuit verschillende perspectieven naar de term ‘beheersing’ gaan kijken. Hierbij ben ik me één ding goed gaan realiseren: niets is zo praktisch als een goede theorie, maar alles valt of staat met de mens.

De theorieën helpen richting, verbondenheid en sturing te geven, waarbij de mens ervoor zorgt dat weg er naartoe op een flexibele en organische manier kan worden afgelegd. Deze twee aspecten zorgen voor een belangrijk deel voor de uiteindelijke beheersing in de breedste zin van het woord.